Hejtman Jihomoravského kraje

Vážení spoluobčané,

Již pět let mají občané Jihomoravského kraje možnost se přihlásit do systému, jehož prostřednictvím získávají v krizových a jiných důležitých situacích informační SOS zprávy na svůj mobilní telefon.

Tuto možnost mají občané díky projektu „Komunikační, varovný a vyrozumívací systém Jihomoravského kraje“, který je svým rozsahem unikátní nejen v měřítku České republiky, ale i v měřítku Evropské unie. Dlouhodobé trvání projektu, jeho rozsah a plošné využití, ale také získané zkušenosti a jejich využívání se stávají inspirací nejen pro sousední kraje, ale i pro sousední státy.

Cílem projektu je především zvýšení odolnosti území a zlepšení informovanosti obyvatelstva. Informační systém pro krizové řízení, který je součástí projektu, propojuje online všechny subjekty, které jsou zapojeny do krizového řízení kraje. Informace jsou podávány jak krizovým štábům tak obyvatelům nejrychlejší a nejefektivnější možnou cestou a to pomocí SMS zpráv.

V letošním roce se podařilo do projektu zapojit všechna zdravotnická zařízení v kraji včetně fakultních nemocnic.

Vyzývám Vás, vážení občané Jihomoravského kraje, abyste svou aktivní účastí v projektu rozšířili možnosti komunikace v kraji. Každý občan, který se zapojí do systému pomocí SMS se svým jménem, bydlištěm a telefonní číslem pomůže v budování databáze kontaktů při respektování předpisů ochrany osobních údajů. Tito aktivní občané budu včas informováni svými volenými zástupci jak o běžných záležitostech života obce, tak budou dostávat informace v případě krizových situací nebo mimořádných událostí.

Tímto krokem dáváme každému občanu Jihomoravského kraje unikátní šanci zapojit se do projektu „Komunikační, varovný a vyrozumívací systém Jihomoravského kraje“ a aktivně si zvyšovat svoji bezpečnost a informovanost.

S přáním mála krizových situací

JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje

Jak se můžete přihlásit k odběru informací přes SMS ve Vaší obci/městě? Pro více informací klikněte zde.

Zpět na seznam krajů

Jihomoravský kraj JMP JMP Konzulta Brno, a.s. T-Soft